1. kabbalist

  kabbalis´t subst. ~en ~er ORDLED: kabb-al-ist-en
  Svensk ordbok
 2. kabbala

  kabbala, kabbalism, benämning såväl på judisk mystik som på en esoterisk (hemlig) lära som utvecklades på 1100-talet men byggde på äldre bibliska och apokalyptiska visioner av den himmelska tronvagnen, merkava, och de himmelska hallarna (jämför hekhalot).
 3. Alexander Susskind ben Mose av Grodno

  Alexander Susskind ben Mose av Grodno, död 1793, judisk kabbalist i Litauen.
 4. Mose ben Jakob Cordovero

  Cordovero, Mose ben Jakob, 1522–70, judisk mystiker i Galileen.
 5. maggid

  maggid, ängel eller ande som förmedlar undervisning till de lärda och fromma.
 6. Josef Karo

  Karo ( Caro), Josef ben Efraim, 1488–1575, judisk halakist (lagspecialist) och kabbalist (mystiker), född i Spanien eller Portugal.