1. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 2. jom kippur

  jom kippur, yom kippur, försoningsdagen, en av de främsta judiska helgdagarna.
 3. försoningsdagen

  försoningsdagen (hebreiska jōm kippūr, yōm kippūr), en av de främsta judiska helgdagarna.
 4. Jakob Böhme

  Böhme, Jakob, 1575–1624, tysk religionsfilosof och mystiker.
 5. Bahir

  Bahir, egentligen Sefer ha-Bahir , judiskt kabbalistiskt samlingsverk från ca 1180.
 6. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.
 7. en sof

  en sof , benämning inom judisk mystik på den fördolde Guden.
 8. Isak ben Salomo Luria

  Luria, Isak ben Salomo ( Isaac ben Solomon), 1534–72, ledare för den kabbalistiska skolan i Zefat (nuvarande Safed), Galileen.
 9. devequt

  devequt, judisk term som anger människans förening med Gud genom Tora-studium, bön och hjärtats koncentration ( kawwana).
 10. Josef Salomo Delmedigo

  Delmedigo, Josef Salomo, 1591–1655, judisk läkare, matematiker, astronom och rabbin.