1. Kabelnämnden

  Kabelnämnden, statlig tillsynsmyndighet för radio- och TV-sändningar via kabel, inrättad 1985.
 2. kabelhund

  kabelhund, maskin som används vid kabeldragning.
 3. starkströmskabel

  starkströmskabel, kraftkabel, inom elektrotekniken en isolerad elledning för överföring och distribution av el.
 4. skyddsledare

  skyddsledare, inom elektrotekniken en ledare enbart avsedd för skyddsjordning.
 5. kontaktpressning

  kontaktpressning, metod att montera kabelskor, skarva kabel etc.
 6. kraftledning

  kraftledning är en kabel som är upphängd i luften för att transportera stora mängder el långa sträckor.
 7. Baltic Cable

  Baltic Cable, undervattenskabel för överföring av el mellan Sverige och Tyskland.
 8. NorNed

  NorNed, världens längsta likströmskabel under havsytan, 580 km, mellan Feda i södra Norge och Eemshaven i Nederländerna.
 9. Konti–Skan

  Konti–Skan, sjökabelförbindelse mellan Sverige och Danmark (Jylland) för överföring av energi med likström.
 10. Skagerrakförbindelsen

  Skagerrakförbindelsen, sjökabelförbindelse för överföring av el mellan Norge och Danmark.