1. kabelslaget tågvirke

  kabelslaget tågvirke, slaget tågvirke bestående av tre eller fyra, vanligen medurs (Z-snodd) trosslagda parter (kardeler), som snotts (slagits) samman.
 2. kabelslagen

  ka`belslagen adj. kabelslaget kabelslagna ORDLED: kabel--slag-en
  Svensk ordbok
 3. kabelskåp

  ka`belskåp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kabel--skåp-et
  Svensk ordbok
 4. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 5. satellit

  satellit, naturlig eller konstgjord kropp i bana kring en planet.
 6. kabel-TV

  kabel-TV är en TV-sändning som sker genom kabel.
 7. transport

  transport, förflyttning av gods eller personer; för gods även tillhörande hantering såsom av- och pålastning.
 8. råttor

  råttor, sammanfattande namn på många större arter i gnagarfamiljen råttdjur, framför allt släktet Rattus, som omfattar bl.a. brunråtta och svartråtta.
 9. kabel

  kabel, elektrisk ledning som innehåller en eller flera isolerade ledare för överföring av el, se kraftkabel, eller signaler, se telekabel.
 10. kabel

  kabel, grovt kabelslaget tågvirke, som bl.a. används för förtöjning och bogsering av fartyg.