1. kabin

  kabin, litet, avskilt utrymme i båt eller fordon för passagerare eller förare, även hela passagerarutrymmet i flygplan.
 2. Lajka

  Lajka hette den hund som var den första levande varelsen i omloppsbana kring jorden.

 3. Vostok

  Vostok, den första serien bemannade sovjetiska rymdfarkoster.
 4. kabin

  kabi´n subst. ~en ~er ORDLED: kab-in-en
  Svensk ordbok
 5. Messerschmitt

  Messerschmitt, tysk trehjulig s.k. motorcykelbil med tvåtaktsmotor, tillverkad av Messerschmitt AG från 1953.
 6. wide-bodyflygplan

  wide-bodyflygplan, passagerarflygplan med stor tvärsnittsarea, dubbla mittgångar i kabinen samt med plats för upp till 11 passagerare i bredd.
 7. tryckfallssjuka

  tryckfallssjuka är skador på kroppen som uppkommer när trycket runt kroppen sjunker snabbt.
 8. rymdkapsel

  rymdkapsel, tidig benämning på rymdfarkost, särskilt den kabin i vilken en rymdfarare vistades vid start och landning.
 9. Shenzhou

  Shenzhou, kinesisk rymdkapsel för bemannade rymdfärder, även beteckning för det kinesiska bemannade rymdprogrammet inom det nationella rymdorganet CNSA.

 10. cabinet

  cabinet, kabinett; The Cabinet är kretsen närmast premiärministern i den brittiska regeringen; se kabinettet.