1. kabin

  kabin, litet, avskilt utrymme i båt eller fordon för passagerare eller förare, även hela passagerarutrymmet i flygplan.
 2. Lajka

  Lajka hette den hund som var den första levande varelsen i omloppsbana kring jorden.

 3. kabin

  kabi´n subst. ~en ~er ORDLED: kab-in-en
  Svensk ordbok
 4. Vostok

  Vostok, den första serien bemannade sovjetiska rymdfarkoster.
 5. wide-bodyflygplan

  wide-bodyflygplan, passagerarflygplan med stor tvärsnittsarea, dubbla mittgångar i kabinen samt med plats för upp till 11 passagerare i bredd.
 6. rymdkapsel

  rymdkapsel, tidig benämning på rymdfarkost, särskilt den kabin i vilken en rymdfarare vistades vid start och landning.
 7. simulator

  simulator, apparat eller anläggning som helt eller delvis efterliknar komplicerade händelseförlopp och maskiner i samspel med människor.
 8. cabinet

  cabinet, kabinett; The Cabinet är kretsen närmast premiärministern i den brittiska regeringen; se kabinettet.
 9. Messerschmitt

  Messerschmitt, tysk trehjulig s.k. motorcykelbil med tvåtaktsmotor, tillverkad av Messerschmitt AG från 1953.
 10. kabinbåt

  kabinbåt, motorbåt med ett skyddat utrymme för 2–4 passagerare.