1. tir

  tir, det spiralformade mellanrum som uppstår mellan parterna (trådsträngarna) när repslagare slår samman klenare tågvirke till linor, trossar eller kablar.
 2. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 3. telekommunikation

  telekommunikation, sammanfattande term för kommunikation över stora avstånd som avser text, ljud, bild, data och liknande.
 4. pollare

  pollare, upprättstående cylinderformad järn- eller träkonstruktion, enkel eller i par, på ett fartygsdäck eller på kaj, avsedd som fäste för grövre kablar, förtöjningstrossar e.d.
 5. fyr

  fyr, anordning för sjöfarten som genom ljus eller andra signaler medger positionskontroll eller ger varning.
 6. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 7. lina

  lina, kabel, vajer, wire, bärverksdel som används i bl.a. linbanor, lyftkranar, snedkabelbroar, hängbroar, hängtak och för stagning av master.
 8. kabla

  ka`bla verb ~de ~t ORDLED: kabl-ar SUBST.: kablande, kabling
  Svensk ordbok
 9. lindan

  lindan, gammexan, gammahexaklorcyklohexan, gammabensenhexaklorid, organisk klorförening som används som insekticid, framför allt vid behandling av jord och fröer inom jordbruket, men även för bekämpning av insekter på virke och mot parasiter på boskap.
 10. polyeten

  polyeten är en mycket vanlig plast.