1. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 2. tir

  tir, det spiralformade mellanrum som uppstår mellan parterna (trådsträngarna) när repslagare slår samman klenare tågvirke till linor, trossar eller kablar.
 3. polyeten

  polyeten är en mycket vanlig plast.

 4. telefon

  telefon var under lång tid endast en elektrisk apparat som man kunde överföra tal med över stora avstånd.

 5. armerad betong

  armerad betong, betong som är förstärkt med armering.
 6. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.
 7. telekommunikation

  telekommunikation, sammanfattande term för kommunikation över stora avstånd som avser text, ljud, bild, data och liknande.
 8. hängbro

  hängbro är en bro där brobanan är upphängd i kraftiga kablar som utgår från höga torn som kallas pyloner.
 9. television

  television betyder ordagrant ’fjärrsyn’.
 10. Kevlar

  Kevlar ® är ett varumärke för en lätt och mycket stark syntetfiber.