1. kackel

  kack´el subst. kacklet ORDLED: kackl-et
  Svensk ordbok
 2. skratthärfåglar

  skratthärfåglar, Phoeniculidae, familj blåkråkartade fåglar med åtta arter i Afrika söder. om Sahara.
 3. Sven Nordqvist

  Nordqvist, Sven, född 1946, författare och illustratör, arkitekt.
 4. kackla

  kack`la verb ~de ~t ORDLED: kackl-ar SUBST.: kacklande; kackel
  Svensk ordbok
 5. snatter

  snatt´er subst. snattret ORDLED: snattr-et
  Svensk ordbok
 6. kaos

  ka´os subst. ~et ORDLED: kaos-et
  Svensk ordbok