1. kadens

  kadens, kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp.
 2. kadens

  kadens, i stilistik och metrik det rytmiska slutfallet i en sats, period eller versrad.
 3. kadens

  kadens [-en´s el. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: kad-ens-en
  Svensk ordbok
 4. bedräglig kadens

  bedräglig kadens, musikterm för en kadensform där dominantackordet inte följs av den förväntade tonikan utan av ett annat ackord.
 5. KAD

  KAD, c. à död , förkortning för cathéter à demeure.
 6. kader

  kader, fast anställda befäl och specialister som utgör den personella stommen i ett krigsförband, vilket kompletteras med inkallad personal vid mobilisering.
 7. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 8. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 9. János Kádár

  Kádár, János, 1912–89, ungersk politiker (kommunist), inrikesminister 1948–50, partichef 1956–88, premiärminister 1956–58 och 1961–65.
 10. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.