1. kadens

  kadens, kortare formelartad ackordföljd som avslutar ett flerstämmigt musikaliskt förlopp.
 2. KAD

  KAD, c. à död , förkortning för cathéter à demeure.
 3. kader

  kader, fast anställda befäl och specialister som utgör den personella stommen i ett krigsförband, vilket kompletteras med inkallad personal vid mobilisering.
 4. kadens

  kadens, i stilistik och metrik det rytmiska slutfallet i en sats, period eller versrad.
 5. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 6. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 7. János Kádár

  Kádár, János, 1912–89, ungersk politiker (kommunist), inrikesminister 1948–50, partichef 1956–88, premiärminister 1956–58 och 1961–65.
 8. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.
 9. pagod

  pagod, europeisk benämning på en i den buddhistiska tempelarkitekturen i främst Kina, Korea och Japan förekommande tornbyggnad med kvadratisk, rund eller flersidig bottenyta.
 10. Ismail Kadare

  Kadare, Ismail, fransk stavning Ismaïl Kadaré, född 1936, albansk författare, sedan 1990 bosatt i Frankrike.