1. kadett

  kadett, i Sverige från 1700-talet benämning på elev vid skola för officersutbildning.
 2. kadettyg

  kadettyg, kraftigt bomullstyg i fyrskaftad varpkypert med vita, blå och (ibland) röda ränder.
 3. kadett

  kadett´ subst. ~en ~er ORDLED: kad-ett-en
  Svensk ordbok
 4. Kadettrännan

  Kadettrännan, 20–27 m djup tvärsgående ränna i nordöstra delen av Darssertröskeln i Mecklenburgerbukten.
 5. Kadettpartiet

  Kadettpartiet (av ryska K.D., uttalat), Konstitutsionno-demokratitjeskaja partija (’Konstitutionellt demokratiska partiet’), ryskt parti, grundat i oktober 1905 av liberaler under ledning av historikern Pavel Miljukov.
 6. kadettfartyg

  kadett`fartyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kad-ett--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 7. kadettyg

  kadettyg [-det`-] subst. ~et ORDLED: kad-ett--tyg-et
  Svensk ordbok
 8. Opel

  Opel, Rüsselsheim, tysk biltillverkare. 

 9. Sjöstridsskolan

  Sjöstridsskolan, SSS, Karlskrona, skola inom Försvarsmakten som svarar för utbildning av kadetter till officerare i marinen, vidareutbildning av officerare samt yrkesutbildning av värnpliktiga.
 10. Harald V

  Harald V, född 21 februari 1937, kung av Norge sedan 1991, son till Olav  V och hans svenskfödda gemål Märtha.