1. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 2. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 3. Kalifornien

  Kalifornien, California, förkortat CA, delstat i västra USA, vid Stilla havet.

 4. kalif

  kalif. Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al-Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten.
 5. kalcium

  kalcium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetallerna, kemiskt tecken Ca.
 6. kalkning

  kalkning, tillförsel av kalk till antingen odlingsjord och bete eller till sjöar och vattendrag i syfte att bekämpa försurning.
 7. kalium

  kalium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken K.

 8. kalifat

  kalifat, det politiska ämbete inom den islamiska världen, som innehades av en kalif.
 9. kalksten

  kalksten, sedimentär karbonatbergart som till minst 50 % består av kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat.
 10. Kallocain

  Kallocain, roman av Karin Boye, utgiven 1940.