1. kalasjnikov

  kalasjnikov, AK 47, sovjetisk automatkarbin, uppkallad efter konstruktören Michail Kalasjnikov ( 1919–2013), i bruk sedan 1949.
 2. Kalahari

  Kalahari, vidsträckt sandområde i västra och centrala Botswana, östra Namibia och angränsande del av Sydafrika.
 3. kala-azar

  kala-azar, eller dumdumfeber, är en infektionssjukdom som orsakas av parasiter.
 4. kalander

  kalander, valsverksliknande maskin för bl.a. glättning av papper och tyg, utvalsning av plastfilm, prägling (t.ex. av papper eller läder) eller sammanfogning av flera materialskikt (dubblering, t.ex. av plastbelagd väv).
 5. Kalabrien

  Kalabrien, italienska Calabria, region i Italien, den sydligaste delen av Apenninska halvön.

 6. kalavverkning

  kalavverkning, se kalhuggning och kalhygge.
 7. kalam

  kalam, benämning på den systematiska teologin och religionsfilosofin inom islam.
 8. kalabaliken i Bender

  kalabaliken i Bender, tumult 1713 under Karl  XII:s vistelse i Turkiet, se Bender.
 9. kalas

  kalas, från 1500-talet samlingsbenämning på privata festmåltider, ofta i samband med årsfester (julkalas, kräftkalas) eller i anledning av livets högtider (bröllop, femtioårskalas).

 10. kalandrering

  kalandrering, ytförändrande mekanisk behandling i kalander.