1. kalasjnikov

  kalasjnikov, AK 47, sovjetisk automatkarbin, uppkallad efter konstruktören Michail Kalasjnikov ( 1919–2013), i bruk sedan 1949.
 2. Kalahari

  Kalahari, vidsträckt sandområde i västra och centrala Botswana, östra Namibia och angränsande del av Sydafrika.
 3. kalabaliken i Bender

  kalabaliken i Bender, tumult 1713 under Karl  XII:s vistelse i Turkiet, se Bender.
 4. kala-azar

  kala-azar, eller dumdumfeber, är en infektionssjukdom som orsakas av parasiter.
 5. Kalabrien

  Kalabrien, italienska Calabria, region i Italien, den sydligaste delen av Apenninska halvön.

 6. kalandrering

  kalandrering, ytförändrande mekanisk behandling i kalander.
 7. kalavverkning

  kalavverkning, se kalhuggning och kalhygge.
 8. kalam

  kalam, benämning på den systematiska teologin och religionsfilosofin inom islam.
 9. kalavverkad yta

  kalavverkad yta, detsamma som kalhygge.
 10. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.