1. Kall

  Kall, församling i Härnösands stift, Åre kommun, Jämtland (Jämtlands län); 520 invånare (2016).

 2. kall

  2kall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kall-et
  Svensk ordbok
 3. kall

  1kall adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. kall fusion

  kall fusion, allmänt begrepp för fusion mellan atomkärnor vid låga temperaturer (högst något hundratal grader).
 5. kalla

  kalla, art i växtsläktet kallor.
 6. kallelse

  kallelse, religiöst begrepp med flera innebörder gudomlig utkorelse till att i ord och handling förkunna Guds vilja.
 7. kallelse

  kallelse, religiöst begrepp med flera innebörder gudomlig kallelse till omvändelse och tro.
 8. kallor

  kallor, Zantedeschia, släkte kallaväxter med åtta arter fleråriga örter, hemmahörande i sumpmarker i tropiska och subtropiska södra Afrika.
 9. kallelse

  kallelse, religiöst begrepp med flera innebörder den enskilda människans av Gud givna livsuppgift.
 10. Kalle Anka

  Kalle Anka är en mycket mänsklig anka, klädd i sjömanskostym.