1. Aino Kallas

  Kallas, Aino, född Krohn, 1878–1956, finländsk författare; dotter till Julius Krohn, syster till Ilmari och Kaarle Krohn.
 2. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 3. Siim Kallas

  Kallas, Siim, född 1948, estnisk politiker (liberal), ledamot av och vice ordförande i Europeiska kommissionen 2004–14.
 4. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 5. golgiapparat

  golgiapparat, Golgi-apparat, den organell i eukaryota celler i vilken proteiner bearbetas och sorteras för att skickas vidare till sekretionsvesiklar, lysosomer eller cellmembran.
 6. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.
 7. Kalle Anka

  Kalle Anka, engelska Donald Duck, film- och seriefigur, skapad 1934 som bifigur i Walt Disneys tecknade kortfilm ”The Wise Little Hen” (”Den kloka lilla hönan”).
 8. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 9. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.
 10. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.