1. kammare

  kammare, benämning på vissa hålrum i kroppsorgan, t.ex. hjärtats högra och vänstra kammare (se hjärta) och ögats främre och bakre kammare (se öga).
 2. kammare

  kammare, avdelning i en folkrepresentation, till exempel i Sverige under tvåkammarsystemets tid ( första kammaren, andra kammaren).
 3. kammare

  kammare, mindre rum.
 4. kammare

  kammare, myndighet som förvaltar pengar eller egendom, t.ex. drätselkammare, förmyndarkammare; jämför Kammarkollegiet.
 5. kammare

  kamm`are subst. ~n äv. kammarn, plur. kamrar el. ~, best. plur. kamrarna ORDLED: kamr-ar
  Svensk ordbok
 6. Wilson-kammare

  Wilson-kammare, anordning för detektion av joniserande partiklar, se dimkammare.
 7. fuktig kammare

  fuktig kammare, anordning som skyddar biologiska vävnader mot intorkning.
 8. kammaren

  kammaren, ett av Gustav Vasa uppbyggt ämbetsverk för centralmaktens finansförvaltning, föregångare till Kammarkollegiet.
 9. KammarensembleN

  KammarensembleN, KeN, ensemble för samtida musik i Stockholm, grundad 1984 av dirigenten Ansgar Krook ( 1962–92).
 10. första kammaren

  första kammaren, den indirekt valda delen av det tvåkammarsystem som utgjorde Sveriges riksdag 1867–1970.