1. kammare

  kammare, avdelning i en folkrepresentation, till exempel i Sverige under tvåkammarsystemets tid (första kammaren, andra kammaren).
 2. kammare

  kammare, benämning på vissa hålrum i kroppsorgan, t.ex. hjärtats högra och vänstra kammare (se hjärta) och ögats främre och bakre kammare (se öga).
 3. kammaren

  kammaren, ett av Gustav Vasa uppbyggt ämbetsverk för centralmaktens finansförvaltning, föregångare till Kammarkollegiet.
 4. kammare

  kammare, mindre rum.
 5. första kammaren

  första kammaren, den indirekt valda delen av det tvåkammarsystem som utgjorde Sveriges riksdag 1867–1970.
 6. Wilson-kammare

  Wilson-kammare, anordning för detektion av joniserande partiklar, se dimkammare.
 7. KammarensembleN

  KammarensembleN, KeN, ensemble för samtida musik i Stockholm, grundad 1984 av dirigenten Ansgar Krook ( 1962–92).
 8. kammare

  kammare, myndighet som förvaltar pengar eller egendom, t.ex. drätselkammare, förmyndarkammare; jämför Kammarkollegiet.
 9. andra kammaren

  andra kammaren, den direktvalda kammaren i det tvåkammarsystem som utgjorde Sveriges riksdag 1867–1970.
 10. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.