1. korpidrott

    korpidrott, motionsidrott i huvudsak organiserad för anställd personal inom företag, men under de senare decennierna i ökad utsträckning för kamratgäng och andra sammanslutningar.
  2. kamrat

    kamra´t subst. ~en ~er ORDLED: kamr-at-en
    Svensk ordbok