1. Kanada

  Kanada, stat i Nordamerika, se Canada.
 2. kanin

  kanin är ett tamt djur som härstammar från vildkanin.
 3. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare.
 4. Kanaan

  Kanaan var namnet på ett område vid Medelhavet i Palestina, Syrien och Libanon under forntiden.

 5. kantianism

  kantianism, filosofi som bygger på Immanuel Kants tankar.
 6. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 7. kaniner

  kaniner, nio av de tio släktena i familjen harar och kaniner (endast släktet Lepus betraktas som egentliga harar).
 8. kanonisk rätt

  kanonisk rätt, den romersk-katolska kyrkans rättsordning.
 9. Kanarieöarna

  Kanarieöarna, spanska Islas Canarias, ögrupp och autonom region i Spanien; 7 200 km2, 2,1 miljoner invånare (2016).

 10. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom konsten reglerna för människokroppens ideala proportioner.