1. kannibal

  kanniba´l subst. ~en ~er ORDLED: kannib-al-en
  Svensk ordbok
 2. flodkräfta

  flodkräfta, Astacus astacus, art i ordningen tiofotade kräftdjur.
 3. Mary McCarthy

  McCarthy, Mary, 1912–89, amerikansk författare och samhällsdebattör.
 4. kariber

  kariber (spanska caribes), karaiber, sydamerikanska indianfolk som talar språk tillhörande karibspråken, en språkfamilj som ursprungligen bestod av 50 språk.
 5. kulturmaterialism

  kulturmaterialism, teoretisk specialinriktning inom den kulturekologiska antropologin (se vidare kulturekologi), vars främste företrädare är amerikanen Marvin Harris.
 6. Sten Bergman

  Bergman, Sten, född 20 oktober 1895, död 19 februari 1975, forskningsresande, zoolog, fil.lic. 1925 och filosofie hedersdoktor 1952; bror till Gösta Bergman, far till Astrid Bergman Sucksdorff.
 7. Eric Lundqvist

  Lundqvist, Eric, 1902–78, jägmästare och författare, professor i skogsvetenskap vid universitetet i Jakarta.
 8. Frimurarorden

  Frimurarorden är ett gammalt manligt sällskap med hemliga ritualer.
 9. Marvin Harris

  Harris, Marvin, 1927–2001, amerikansk antropolog, professor vid Columbia University i New York 1963–81 och University of Florida från 1981.
 10. fang

  fang, ett jordbrukande bantufolk i Ekvatorialguinea, sydvästra Kamerun, nordvästra Gabon samt São Tomé och Príncipe.