1. kanon

  kanon är ett tungt vapen som vanligtvis skjuter granater.
 2. kanon

  kanon, typ av hårlock, se kanonlock.
 3. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom konsten reglerna för människokroppens ideala proportioner.
 4. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; i musiken en melodi utformad så att den kan fungera som motstämma till sig själv och utföras som en tvåstämmig eller flerstämmig polyfon sats.
 5. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare.
 6. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom teologi och religionsvetenskap bl.a. om rättssatser antagna i Gamla kyrkan (jämför kanonisk rätt), om de centrala bönerna i nattvardsmässan (jämför kanonbön), om förteckningen över de av kyrkan erkända helgonen (jämför kanonisation), samt om olika religioners samlingar av heliga skrifter (jämför bokreligioner).
 7. kanon

  3kano´n adj., ingen böjning ORDLED: kan-on
  Svensk ordbok
 8. kanon

  1ka´non subst. ~en el. ~, ~er el. ~ ORDLED: kan-on-en
  Svensk ordbok
 9. kanon

  2kano´n subst. ~en ~er ORDLED: kan-on-en
  Svensk ordbok
 10. kanon-

  kano´n- förled ORDLED: kan-on--
  Svensk ordbok