1. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare.
 2. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom teologi och religionsvetenskap bl.a. om rättssatser antagna i Gamla kyrkan (jämför kanonisk rätt), om de centrala bönerna i nattvardsmässan (jämför kanonbön), om förteckningen över de av kyrkan erkända helgonen (jämför kanonisation), samt om olika religioners samlingar av heliga skrifter (jämför bokreligioner).
 3. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom konsten reglerna för människokroppens ideala proportioner.
 4. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; i musiken en melodi utformad så att den kan fungera som motstämma till sig själv och utföras som en tvåstämmig eller flerstämmig polyfon sats.
 5. kanon

  kanon, artilleripjäs.
 6. kanonbåtsdiplomati

  kanonbåtsdiplomati, påtryckningar i form av demonstrativ militär närvaro i syfte att tvinga en svagare part till eftergifter.

 7. kanonisk rätt

  kanonisk rätt, den romersk-katolska kyrkans rättsordning.
 8. kanonisation

  kanonisation, kanonisering, den akt varvid påven (i ortodoxa kyrkan patriarken eller motsvarande) förklarar någon för helgon.
 9. kanonbåt

  kanonbåt, mindre örlogsfartyg med ett fåtal kanoner ombord, använt nära kusten och på floder (flodkanonbåt).
 10. kanon

  kanon, typ av hårlock, se kanonlock.