1. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 2. kantig

  kan`tig adj. ~t ORDLED: kant-ig
  Svensk ordbok
 3. kantig fetknopp

  kantig fetknopp, kantfetknopp , kantknopp, Sedum sexangulare, art i familjen fetbladsväxter.
 4. kant

  kant på mynt är den yttersta delen av ett mynts yta.
 5. kantat

  kantat, komposition för röst(er) och instrument över en sammanhängande, berättande text, som kan vara profan eller kyrklig.
 6. kantor

  kantor, sångare med liturgisk-musikaliska uppgifter som försångare eller körledare i judiska och kristna gudstjänster.
 7. kultur

  kultur, odling, bildning.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 10. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.