1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 3. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 4. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 5. kap

  kap, led i geografiska namn med betydelsen ’udde’.
 6. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 7. Kap Verde

  Kap Verde, östat i Atlanten, cirka 600 km väster om Senegal.

 8. kapitalmarknad

  kapitalmarknad, samlingsbenämning på aktiemarknad och kreditmarknad.
 9. kapitalist

  kapitalist, kapitalägare, ägare av produktionsmedlen i form av kapital.
 10. kapitulation

  kapitulation är en handling där man ger upp inför en fiende.