1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 3. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 4. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 5. kapitalist

  kapitalist, kapitalägare, ägare av produktionsmedlen i form av kapital.
 6. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 7. Kap Verde

  Kap Verde är ett land utanför västra Afrikas kust.

 8. kap

  kap, led i geografiska namn med betydelsen ’udde’.
 9. kapitalmarknad

  kapitalmarknad, samlingsbenämning på aktiemarknad och kreditmarknad.
 10. kapsel

  kapsel, yttre lager av polysackarider och/eller protein hos bakterier.