1. kapa

  ka`pa verb ~de ~t ORDLED: kap-ar SUBST.: kapande, kapning; kaperi (till 2)
  Svensk ordbok
 2. kapare

  kapare, bestyckat, privatägt fartyg som med särskild fullmakt, kaparbrev, deltog i sjökrigföringen genom att för egen vinning erövra fientliga handelsfartyg och deras laster.
 3. kapacitanskärl

  kapacitanskärl, vener som i blodomloppet är belägna strax efter kapillärerna.
 4. kapacitet

  kapacitet är ett slags mått på en förmåga, hos både människor och maskiner, att arbeta, tillverka och förvara något.
 5. kapacitet

  kapacitet, förmåga (att uträtta något), term i flera fackspråk, bl.a. i Henrik Sjöbrings konstitutionspsykologi detsamma som intelligens.
 6. Kapanga

  Kapanga, stad i södra Kongo (Kinshasa); för belägenhet se landskarta Kongo (Kinshasa).
 7. kapacitivitet

  kapacitivitet, annan, mindre vanlig benämning på permittivitet.
 8. kapacitansmätning

  kapacitansmätning, mätning av kapacitansen hos en kondensator.
 9. kapacitans

  kapacitans, i elektricitetsläran, mått på förmågan hos en isolerad ledare eller ett system av ledare och isolatorer att lagra elektrisk laddning.
 10. kapacitation

  kapacitation, kapacitering, term för ökning och/eller förstärkning av spermiernas befruktningsförmåga vid deras passage genom livmoder och äggledare genom inverkan av sekret från dessa organ.