1. kapacitet

  kapacitet, förmåga (att uträtta något), term i flera fackspråk, bl.a. inom sedimentologin förmågan hos ett vattendrag eller hos vind att transportera sediment.
 2. kapacitans

  kapacitans, i elektricitetsläran, mått på förmågan hos en isolerad ledare eller ett system av ledare och isolatorer att lagra elektrisk laddning.
 3. kapacitation

  kapacitation, kapacitering, term för ökning och/eller förstärkning av spermiernas befruktningsförmåga vid deras passage genom livmoder och äggledare genom inverkan av sekret från dessa organ.
 4. kapacitanskärl

  kapacitanskärl, vener som i blodomloppet är belägna strax efter kapillärerna.
 5. kapacitivitet

  kapacitivitet, annan, mindre vanlig benämning på permittivitet.
 6. kapare

  kapare, bestyckat, privatägt fartyg som med särskild fullmakt, kaparbrev, deltog i sjökrigföringen genom att för egen vinning erövra fientliga handelsfartyg och deras laster.
 7. kapa

  ka`pa verb ~de ~t ORDLED: kap-ar SUBST.: kapande, kapning; kaperi (till 2)
  Svensk ordbok
 8. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 9. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.