1. kapacitans

  kapacitans, i elektricitetsläran, mått på förmågan hos en isolerad ledare eller ett system av ledare och isolatorer att lagra elektrisk laddning.
 2. kapacitans

  kapacitans [-an´s äv. -aŋ´s] subst. ~en ORDLED: kap-ac-it-ans-en
  Svensk ordbok
 3. kapacitanskärl

  kapacitanskärl, vener som i blodomloppet är belägna strax efter kapillärerna.
 4. kapacitansmätning

  kapacitansmätning, mätning av kapacitansen hos en kondensator.
 5. C

  C, egentligen C, beteckning för kapacitans.
 6. kondensator

  kondensator, inom elektricitetsläran konstruktion med kapacitans.
 7. tantalkondensator

  tantalkondensator, inom elektrotekniken en elektrolytkondensator vars anod består av tantal.
 8. F

  F, beteckning för den elektriska enheten farad för kapacitans.
 9. varicapdiod

  varicapdiod, inom elektroniken en varaktordiod avsedd för frekvensavstämning.
 10. daraf

  daraf har förekommit som enhet för elastans, det inverterade värdet av kapacitans.