1. Millereffekten

  Millereffekten, fenomen i elektroniska förstärkare, beskrivet av amerikanen J.M. Miller 1919, vilket yttrar sig i att den skenbara (effektiva) ingångskapacitansen ökar med förstärkningen på grund av kapacitansen mellan utgången och ingången.
 2. Hartleyoscillator

  Hartleyoscillator, elektronisk högfrekvensgenerator med ett förstärkande element, två induktanser och en kapacitans, där den positiva återkopplingsgraden bestäms av kvoten mellan de två induktanserna (se Barkhausens svängningsvillkor).
 3. kapacitans

  kapacitans, i elektricitetsläran, mått på förmågan hos en isolerad ledare eller ett system av ledare och isolatorer att lagra elektrisk laddning.
 4. LC-krets

  LC-krets, inom elektroniken en krets bestående av en induktor med induktansen L och en kondensator med kapacitansen C, som kopplats i serie eller parallellt.
 5. RLC-krets

  RLC-krets, inom elektrotekniken en krets som i sin enklaste form består av en resistor med resistansen R, en spole med induktansen L och en kondensator med kapacitansen C.
 6. monostabil vippa

  monostabil vippa, logisk krets som ettställs av en puls på ingången och sedan förblir ettställd under en viss tid.
 7. bolidengravimeter

  bolidengravimeter, instrument för bestämning av den relativa tyngdkraften genom mätning av kapacitansen hos en plattkondensator vars ena platta är upphängd på en fjäder och ändrar sitt läge vid en tyngdkraftsändring.
 8. parallellresonans

  parallellresonans, inom elektrotekniken ett svängningsfenomen i en krets bestående av en spole (med induktansen L), en kondensator (med kapacitansen C) och en resistor, som parallellkopplats.
 9. bryggkoppling

  bryggkoppling, elektriskt nät bestående av fyra impedanser.
 10. farad

  farad (efter Michael Faraday), SI-enhet för (elektrisk) kapacitans med beteckningen F. 1 farad = 1 coulomb per volt (C/V).