1. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 2. karta

  karta, avbildning av jorden, månen etc. eller del därav på ett plant material.
 3. kartprojektioner

  kartprojektioner, metoder för överföring av lägen på jordytan (respektive himmelssfären) till en plan karta.
 4. karma

  karma, även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen.
 5. kartell

  kartell, inom näringslivet överenskommelse mellan företag eller andra självständiga enheter om att samarbeta i stället för att konkurrera.
 6. Karl den store

  Karl den store (latin Carolus Magnus, franska Charlemagne, italienska Carlomagno), Karl I, född 2 april (?) 742 eller 747, död 28 (?) januari 814, frankisk kung från 768, langobardisk kung från 774, romersk kejsare från 800; jämför släktartikel karolinger.
 7. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.

 8. Karin Boye

  Boye, Karin, född 26 oktober 1900, död natten till 24 april 1941, författare, ledamot av Samfundet De Nio från 1931.

 9. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 10. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.