1. karaktär

  karaktär, om person: läggning, personlighet, ett tämligen stabilt mönster av en individs egenskaper, såsom de avspeglar sig i individens förhållande till andra och till sig själv.
 2. karat

  karat, måttenhet med två betydelser.
 3. karate

  karate, karatedo, japansk kampkonst med huvudsak slag- och sparktekniker samt blockeringar och fotsvep, men på högre nivå även vissa grepp och kast.
 4. karavan

  karavan, ursprungligen en benämning i Mellanöstern och Nordafrika på sällskap av resenärer, t.ex. handelsmän och pilgrimer, som vanligen tog sig fram på kameler.
 5. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 6. karaktärsneuros

  karaktärsneuros, tidigare benämning på vissa psykiska problem som räknades till gruppen neuros.
 7. karantän

  karantän, form av strikt isolering av människa eller djur för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
 8. karakteristika

  karakteristika, karakteristik, kurvskara i ett diagram, vilken anger ett samband mellan två variabla storheter som är beroende av en tredje storhet eller parameter.
 9. karavanseraj

  karavanseraj, kringbyggd gård med övernattningsrum för karavaner.
 10. karakal

  karakal, ökenlo, Caracal caracal (synonym Felis caracal), art i familjen kattdjur.