1. karakterisera

  karakterise´ra el. karaktärise´ra verb ~de ~t ORDLED: karakt-er-is-er-ar, karakt-är-is-er-ar SUBST.: karakteriserande, karakterisering, karaktäriserande, karaktärisering
  Svensk ordbok
 2. Thore Skogman

  Skogman, Thore, 1931–2007, sångare, kompositör och textförfattare.
 3. aukubor

  aukubor, Aucuba, släkte kornellväxter som hör hemma i Kina och Japan och omfattar tre arter ständigt gröna, greniga buskar, som kan nå en höjd av 5 m.
 4. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 5. Södra Ölands odlingslandskap

  Södra Ölands odlingslandskap, område på södra Öland; 56 000 ha.
 6. Färlöv

  Färlöv, f.d. församling i Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län).
 7. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 8. Joe Colombo

  Colombo, Cesare (Joe), 1930–71, italiensk arkitekt och designer.

 9. Livorno

  Livorno, stad i regionen Toscana, mellersta Italien.

 10. karboxylsyror

  karboxylsyror, organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, –COOH. Många karboxylsyror har stor betydelse i naturen, till fettsyror och aminosyror.