1. karakteristisk impedans

  karakteristisk impedans, storhet med beteckningen Z 0 eller Z c och SI-enheten ohm (Ω) som jämte dämpning och fasvridning karakteriserar en transmissionslednings, t.ex. en kabels, elektriska egenskaper.
 2. karakteristisk ekvation

  karakteristisk ekvation, den ekvation vars lösningar är egenvärdena till en matris.
 3. karakteristiska tal

  karakteristiska tal, tidigare dimensionslösa parametrar, en grupp ”dimensionslösa storheter” (med SI-enheten 1, som dock vanligen utelämnas).
 4. karakteristisk

  karakteris´tisk el. karaktäris´tisk adj. ~t ORDLED: karakt-er-ist-isk, karakt-är-ist-isk
  Svensk ordbok
 5. atombomb

  atombomb, den ursprungliga benämningen på de kärnvapen som innebär fissionsladdningar.
 6. radioaktivitet

  radioaktivitet, egenskap hos vissa atomkärnor som spontant omvandlas till dotterkärnor under utsändning av joniserande strålning med en för sönderfallet karakteristisk halveringstid.
 7. karakteristisk funktion

  karakteristisk funktion, inom sannolikhetsläran benämning på funktionen
 8. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 9. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 10. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.