1. karré

  karré, fläskkarré, styckningsdetalj av gris som består av främre delen av ryggen, mellan huvud och kotlettrad.
 2. karré

  karré subst. ~n ~er ORDLED: karr-én
  Svensk ordbok
 3. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 4. Paul Karrer

  Karrer, Paul, 1889–1971, schweizisk kemist, professor i organisk kemi vid universitetet i Zürich från 1918.
 5. karst

  karst, de landformer som bildats i områden med kalksten genom den delvis underjordiska erosion som orsakas av kemisk vittring genom kolsyra och andra syror i vattnet.
 6. karren

  karren, mer eller mindre djupa rännor eller fåror på kalkstensplatåer bildade genom att regnvatten och ytvatten innehållit kolsyra och andra syror, som verkar eroderande på kalkstenen.
 7. Alphonse Karr

  Karr, Alphonse, 1808–90, fransk författare och journalist.
 8. griskött

  griskött är kött från tama svin.
 9. fläskkarré

  fläskkarré, styckningsdel av gris, se karré.
 10. grishals

  grishals, benämning på fläskkarré (se karré), främst använd i Skåne.