1. karst

  karst, de landformer som bildats i områden med kalksten genom den delvis underjordiska erosion som orsakas av kemisk vittring genom kolsyra och andra syror i vattnet.
 2. Kars

  Kars, huvudort i provinsen med samma namn, nordöstra Turkiet; 79 300 invånare (2015).
 3. Karst

  Karst, kalkstensplatå som sträcker sig från södra delen av gränsen mellan Italien och Slovenien och in i västra Kroatien.
 4. karat

  karat, måttenhet med två betydelser.
 5. karens

  karens, att avstå från något under en viss tid, karenstid.
 6. karma

  karma, även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen.
 7. karen

  karen, sinotibetanskt språk som talas av 3–4 miljoner längs gränsen mellan Myanmar och Thailand.

 8. Karstula

  Karstula, kommun i Mellersta Finland, Finland.

 9. Karsten

  Karsten, mansnamn, lågtysk form av Kristian.
 10. karsthuggorm

  karsthuggorm, annat namn på arten ängshuggorm.