1. Kashmirfrågan

  Kashmirfrågan, benämning på en territoriell konflikt mellan Indien och Pakistan om områdena Jammu och Kashmir.

 2. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 3. kast

  kast, rangordnad grupp inom det indiska kastväsendet.
 4. kasus

  kasus, grammatisk term.
 5. Kashmir

  Kashmir, område i Indien och Pakistan se Jammu och Kashmir.

 6. kaströrelse

  kaströrelse, rörelsen hos en kropp som med given begynnelsehastighet får röra sig under inverkan av tyngden.
 7. kaskelot

  kaskelot, spermacetival, Physeter macrocephalus (synonym P. catodon), art i tandvalsfamiljen kaskeloter.
 8. Kaspiska havet

  Kaspiska havet, ryska Kaspijskoje more, jordens största insjö, belägen på gränsen mellan Asien och Europa; 374 000 km2, största djup 1 025 m.

 9. kasein

  kasein, ostämne, det dominerande proteinet i mjölk.
 10. kast

  kast, grupp av individer med speciella funktioner i de eusociala insekternas (myrors, vissa getingars, humlors och bins) samhällen.