1. kase

  ka`se subst. ~n kasar el. kas ~en ~ar ORDLED: kas-en
  Svensk ordbok
 2. kasern

  kasern, större bostadshus av enkel standard med smålägenheter, enkelrum eller logement (arbetarkasern, hyreskasern).
 3. kasern

  kasern , byggnad för permanent förläggning av militär trupp.
 4. kasematt

  kasematt, äldre benämning på ett skyddat utrymme i en permanent befästningsanläggning.
 5. kaseinfärg

  kaseinfärg, målningsfärg med kasein som bindemedel eller emulgator.
 6. kaseös

  kaseös, ostig; beskrivande term för den typ av nekros (vävnadsdöd) som förekommer vid vissa granulomatösa inflammationer (jämför granulom), framför allt tuberkulos.
 7. kasein

  kasein, ostämne, det dominerande proteinet i mjölk.
 8. kasern

  kasern [-ä´rn] subst. ~en ~er ORDLED: kas-ern-en
  Svensk ordbok
 9. kasein

  kasei´n subst. ~et ORDLED: kase-in-et
  Svensk ordbok
 10. kaserngård

  kaserngård [-ä`rn-] subst. ~en ~ar ORDLED: kas-ern--gård-en
  Svensk ordbok