1. KAS

  KAS, förkortning för kontant arbetsmarknadsstöd.
 2. kasa

  kasa (sino-koreanskt uttal av kinesiska geci ’sångtext’), koreansk versform.
 3. kas

  kas, cas , myntenhet i den danska kolonin Tranquebar från 1630-talet, först i bly, 1691–1845 endast i koppar.
 4. kasern

  kasern, större bostadshus av enkel standard med smålägenheter, enkelrum eller logement (arbetarkasern, hyreskasern).
 5. kasern

  kasern , byggnad för permanent förläggning av militär trupp.
 6. Kaş-fyndet

  Kaş-fyndet, vraket av ett ca 16 m långt handelsskepp från bronsåldern, påträffat 1982 på 45 m djup utanför Ulu Burun nära staden Kaş i sydvästra Turkiet, sedan 1984 föremål för systematiska undersökningar.
 7. kas

  kas se kase
  Svensk ordbok
 8. kase

  ka`se subst. ~n kasar el. kas ~en ~ar ORDLED: kas-en
  Svensk ordbok
 9. kasa

  ka`sa verb ~de ~t ORDLED: kas-ar SUBST.: kasande
  Svensk ordbok
 10. kasern

  kasern [-ä´rn] subst. ~en ~er ORDLED: kas-ern-en
  Svensk ordbok