1. kaskoförsäkring

  kaskoförsäkring, försäkring av olika slags transportmedel såsom fartyg, flygplan och bilar.
 2. kaskod

  kaskod, Wallmankaskod, sätt att koppla två transistorer (eller elektronrör) i kaskad så att den ena arbetar i emitterkoppling och den andra i baskoppling.
 3. kasko

  kas´ko subst. ~t ~n ORDLED: kask-ot
  Svensk ordbok
 4. mindre kasko

  mindre kasko, småkasko, fartyg med en dräktighet på mindre än 500 bruttoregisterton.
 5. kaskoförsäkring

  kas`koförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: kasko--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 6. fullständig kaskoförsäkring

  fullständig kaskoförsäkring, helkaskoförsäkring, fordonsförsäkring som omfattar såväl delkaskoförsäkring som vagnskadeförsäkring.