1. Kassandra

  Kassandra (ibland även Alexandra), i grekisk myt dotter till Trojas sista kungapar Priamos och Hekabe.
 2. kassation

  kassation, inom tillverkning och handel produkter som inte uppfyller de krav som uppställts för att godkännas för försäljning och som därför kasseras.
 3. kassakrav

  kassakrav, kassakvot, förhållandet mellan å ena sidan en banks innestående medel i centralbanken och å andra sidan förbindelser, främst inlåning från allmänheten.
 4. a-kassa

  a-kassa, i allmänt språkbruk detsamma som arbetslöshetskassa, se arbetslöshetsförsäkring.
 5. kassava

  kassava, annat namn på växtarten maniok.
 6. kassun

  kassun, sänkkista, lådformad konstruktion, vanligen utförd i armerad betong, som tillverkas på en byggplats och därefter sjösätts och bogseras ut till och sänks ned på sin slutliga plats.
 7. kass

  kass, ålderdomligt och dialektalt ord för kasse.
 8. kassett

  kassett, mer eller mindre sluten, skyddande förpackning eller behållare för t.ex. böcker, band till video- och ljudbandspelare (videokassett, kassettband) eller fotografisk film.
 9. kassett

  kassett, mellanrum, ofta nedsänkta och rikt dekorerade, mellan korsande bjälkar i t.ex. innertak (s.k. kassettak) eller valv.
 10. Kassel

  Kassel, stad i delstaten Hessen, mellersta Tyskland; 194 100 invånare (2014).