1. kassera

  kasse´ra verb ~de ~t ORDLED: kass-er-ar SUBST.: kasserande, kassering
  Svensk ordbok
 2. kassera in

  kassera in´ verb kasserade kasserat ORDLED: kass-er-ar SUBST.: inkasserande, inkassering
  Svensk ordbok
 3. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 4. lump

  lump, begagnade och kasserade textilvaror som efter sortering och rivning kan återanvändas i lumppapper och i textila eller andra fibrösa material (t.ex. som isolering och armering).
 5. makulatur

  makulatur, inom den grafiska branschen pappersspill i samband med tryckning (t.ex. orsakat av felaktigheter i färghållning etc.) eller spill vid felbindning av böcker och annan pappersbearbetning.
 6. kassation

  kassation, inom tillverkning och handel produkter som inte uppfyller de krav som uppställts för att godkännas för försäljning och som därför kasseras.
 7. makulera

  makulera, kassera (trycksak); göra (värdehandling) ogiltig.
 8. kassationsdomstol

  kassationsdomstol, domstol som vid överprövning av ett avgörande i lägre instans endast kan godkänna eller underkänna, ”kassera”, avgörandet och vid underkännande återförvisa det till förnyad prövning i den lägre instansen.
 9. John Chamberlain

  Chamberlain, John, 1927–2011, amerikansk skulptör.
 10. bank

  bank, i spel, främst hasardspel, den eller de som kasserar in insatser och betalar ut vinster (”håller bank”).