1. katastrofal

  katastrofa´l adj. ~t ORDLED: kata-strof-al
  Svensk ordbok
 2. Titanic

  Titanic, fartyg som på sin jungfruresa från Southampton till New York sent på kvällen 14 april 1912 i hög fart kolliderade med ett isberg och sjönk.
 3. vulkan

  vulkan är en plats där hett material från en planets inre, till exempel jordens, kommer upp till ytan.

 4. Chang Jiang

  Chang Jiang, Långa floden, Changfloden, tidigare Yangzi Jiang, Yang-tse-kiang, Jangtse-kiang, flod i Kina, 6 300 km, Asiens längsta flod och världens tredje längsta (efter Nilen och Amazonfloden).
 5. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).
 6. stormflod

  stormflod, extremt högvatten i samband med hårda vindar och tidvattensmaximum.
 7. järtecken

  järtecken, ett övernaturligt eller sällsamt tecken, ofta på himlen eller i luften, som ansetts förebåda märkliga händelser, vanligen av katastrofal art, såsom krig, hungersnöd, pest eller furstars död.
 8. Dost Mohammad Khan

  Dost Mohammad Khan ( Dōst Moḥammad Khān), född ca 1793, död 1863, emir i Afghanistan.
 9. Berezina

  Berezina, flod i mellersta Vitryssland; 590 km lång.
 10. katastrofteori

  katastrofteori, teori för solsystemets uppkomst byggd på antagandet att upprinnelsen var en plötslig, ”katastrofal” händelse.