1. kategori

  kategori är saker eller människor som liknar varandra på något särskilt sätt.
 2. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 3. kategori

  kategori, i grammatiken benämning på en rad företeelser, t.ex. ordklasser (substantiv, verb), fras- eller uttryckskategorier (nominalfras, verbfras), syntaktiska funktioner (subjekt, objekt) samt morfologiska kategorier som numerus och kasus hos substantiv och tempus hos verb.
 4. kategori

  kategori, i många filosofiska system benämning på de allmännaste bestämningar eller grundbegrepp med vilkas hjälp tillvaron kan ordnas eller beskrivas.
 5. kategorisera

  kategorisera är att dela in företeelser i olika kategorier.
 6. kategorisk

  kategorisk, fullkomligt och orubbligt bestämd (på ett oresonligt sätt).
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. kategori

  kategori´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: kate-gor-in
  Svensk ordbok
 9. pluralism

  pluralism, mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig (jämför pluralistiskt samhälle).
 10. biomassa

  biomassa, vikten av all levande substans, dvs. den sammanlagda vikten av alla levande organismer, inom ett visst område.