1. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 2. kategori

  kategori är saker eller människor som liknar varandra på något särskilt sätt.
 3. kategori

  kategori, i många filosofiska system benämning på de allmännaste bestämningar eller grundbegrepp med vilkas hjälp tillvaron kan ordnas eller beskrivas.
 4. kategori

  kategori, i grammatiken benämning på en rad företeelser, t.ex. ordklasser (substantiv, verb), fras- eller uttryckskategorier (nominalfras, verbfras), syntaktiska funktioner (subjekt, objekt) samt morfologiska kategorier som numerus och kasus hos substantiv och tempus hos verb.
 5. kategorisk

  kategorisk, fullkomligt och orubbligt bestämd (på ett oresonligt sätt).
 6. kategorisera

  kategorisera är att dela in företeelser i olika kategorier.
 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 8. kategori

  kategori´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: kate-gor-in
  Svensk ordbok
 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. klyvningstal

  klyvningstal, talförhållande mellan olika kategorier av avkommor efter en korsning.