1. kategori

  kategori är saker eller människor som liknar varandra på något särskilt sätt.
 2. kategori

  kategori, i grammatiken benämning på en rad företeelser, t.ex. ordklasser (substantiv, verb), fras- eller uttryckskategorier (nominalfras, verbfras), syntaktiska funktioner (subjekt, objekt) samt morfologiska kategorier som numerus och kasus hos substantiv och tempus hos verb.
 3. kategori

  kategori, i många filosofiska system benämning på de allmännaste bestämningar eller grundbegrepp med vilkas hjälp tillvaron kan ordnas eller beskrivas.
 4. kategori

  kategori´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: kate-gor-in
  Svensk ordbok
 5. kategorisera

  kategorisera är att dela in företeelser i olika kategorier.
 6. kategorisk

  kategorisk är en person som är mycket bestämd och som absolut inte vill ändra sig.
 7. kategoriteori

  kategoriteori, matematisk teori uppställd under 1940-talet av amerikanerna Samuel Eilenberg och Saunders Mac Lane.
 8. kategorialgrammatik

  kategorialgrammatik, en formell grammatik som utarbetades av bl.a. den polske logikern Kazimierz Ajdukiewicz på 1930-talet och som senare har vidareutvecklats av Yehoshua Bar-Hillel m.fl.
 9. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 10. kategoriskt omdöme

  kategoriskt omdöme, i filosofisk tradition vanligen detsamma som enkelt (i motsats till ett sammansatt, t.ex. hypotetiskt) omdöme i vilket det hävdas att någonting har en viss egenskap.