1. katse

  kat`se subst. ~n katsar ORDLED: kats-en
  Svensk ordbok
 2. katsenjammer

  kat´senjammer el. kat´zenjammer subst. ~n ORDLED: katsen--jammern, katzen--jammern
  Svensk ordbok
 3. katsa

  kat`sa subst. ~n katsor ORDLED: kats-an
  Svensk ordbok
 4. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 5. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 6. mjärde

  mjä`rde subst. ~n mjärdar ORDLED: mjärd-en
  Svensk ordbok