1. katta

  katta, ringsvanslemur, Lemur catta, art i halvapsfamiljen lemurer.
 2. katta

  katta, katt av honkön.
 3. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 4. katt

  katt, straffredskap, se niosvansad katt.
 5. katter

  katter, forntida germanstam, se chatter.
 6. kattartade rovdjur

  kattartade rovdjur, Feliformia, underordning rovdjur (tidigare betraktad som en överfamilj med namnet Feloidea).
 7. sabeltandade katter

  sabeltandade katter, sabelkatter, sabeltandskatter, sabeltandstigrar, Machairodontinae, utdöd grupp inom familjen kattdjur med sabellika, förlängda övre hörntänder.
 8. katt

  katt, handelsfartyg från 1700-talet, utvecklat ur linjeskeppet (örlogsfartyg) och identifierbart på den konkava stäven samt avsaknad av upphöjt akterskepp, galjon och kanonportar.
 9. niosvansad katt

  niosvansad katt, katt , straffredskap som främst användes till sjöss och bestod av en tågända med ofta nio snärtar, var och en ev. försedd med tre knutar.
 10. katta

  1katt`a subst. ~n kattor ORDLED: katt-an
  Svensk ordbok