1. kattorm

  kattorm, annat namn på kattsnok.
 2. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 3. katta

  katta, katt av honkön.
 4. katta

  katta, ringsvanslemur, Lemur catta, art i halvapsfamiljen lemurer.
 5. katt

  katt, straffredskap, se niosvansad katt.
 6. katter

  katter, forntida germanstam, se chatter.
 7. katt

  katt, handelsfartyg från 1700-talet, utvecklat ur linjeskeppet (örlogsfartyg) och identifierbart på den konkava stäven samt avsaknad av upphöjt akterskepp, galjon och kanonportar.
 8. katta

  1katt`a subst. ~n kattor ORDLED: katt-an
  Svensk ordbok
 9. sibirisk katt

  sibirisk katt, rysk semilånghårig kattras i raskategori II.

 10. katten

  katt`en subst., best. f. ORDLED: katt-en
  Svensk ordbok