1. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 2. katter

  katter, forntida germanstam, se chatter.
 3. Schrödingers katt

  Schrödingers katt, tankeexperiment inom kvantfysiken, ibland beskrivet som en paradox, benämnt efter Erwin Schrödinger.
 4. katt

  katt, handelsfartyg från 1700-talet, utvecklat ur linjeskeppet (örlogsfartyg) och identifierbart på den konkava stäven samt avsaknad av upphöjt akterskepp, galjon och kanonportar.
 5. sibirisk katt

  sibirisk katt, rysk semilånghårig kattras i raskategori II.

 6. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 7. katta

  katta, ringsvanslemur, Lemur catta, art i halvapsfamiljen lemurer.
 8. Edith Södergran

  Södergran, Edith, född 4 april 1892, död 24 juni 1923, finlandssvensk författare.
 9. sabeltandade katter

  sabeltandade katter, sabelkatter, sabeltandskatter, sabeltandstigrar, Machairodontinae, utdöd grupp inom familjen kattdjur med sabellika, förlängda övre hörntänder.

 10. rostfläckig katt

  rostfläckig katt, Prionailurus rubiginosus (synonym Felis rubiginosa), art i familjen kattdjur.