1. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 2. katter

  katter, forntida germanstam, se chatter.
 3. katt

  katt, straffredskap, se niosvansad katt.
 4. sabeltandade katter

  sabeltandade katter var en grupp kattdjur som levde under en del av perioderna neogen och kvartär. De kallas ibland för sabelkatter eller sabeltandstigrar.
 5. katt

  katt, handelsfartyg från 1700-talet, utvecklat ur linjeskeppet (örlogsfartyg) och identifierbart på den konkava stäven samt avsaknad av upphöjt akterskepp, galjon och kanonportar.
 6. Edith Södergran

  Södergran, Edith, född 4 april 1892, död 24 juni 1923, finlandssvensk författare.
 7. Schrödingers katt

  Schrödingers katt, tankeexperiment inom kvantfysiken, ibland beskrivet som en paradox, benämnt efter Erwin Schrödinger.

 8. koltrast

  koltrast, Turdus merula, art i familjen trastar.

 9. katta

  katta, ringsvanslemur, Lemur catta, art i halvapsfamiljen lemurer.
 10. retrovirus

  retrovirus, Retroviridae, familj virus som infekterar ryggradsdjur.