1. kausal

  kausal, i språkvetenskapen om ord och konstruktioner som uttrycker orsaksrelationer, se kausal konjunktion och kausal sats.
 2. kausal

  kausal, inom medicinen något som har med orsaken till en sjukdom att göra, t.ex. kausal behandling, behandling som riktas mot sjukdomens orsak.
 3. kausal

  kausa´l adj. ~t ORDLED: kaus-al
  Svensk ordbok
 4. kausal konjunktion

  kausal konjunktion, underordnande konjunktion (subjunktion) som inleder kausal sats, t.ex. eftersom, därför att.
 5. kausal sats

  kausal sats, bisats som anger orsaken till det som sägs i den överordnade satsen (Hon stannade hemma, eftersom det regnade.) eller skälet till att anta det som sägs i den överordnade satsen (Hon är nog hemma, eftersom det lyser i hennes fönster.) Kausal bisats inleds med kausal konjunktion (subjunktion).
 6. kausalitet

  kausalitet, inom skadeståndsrätten orsakssammanhang, se adekvat kausalitet.
 7. kausalitetsprincipen

  kausalitetsprincipen, även kallad orsakssatsen, den princip som säger att allting som sker har en orsak (se kausalitet).
 8. kausalgi

  kausalgi, term med samma innebörd som sympatisk reflexdystrofi och skulder–hand–fingersyndrom.
 9. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 10. kausalförhållande

  kausa`lförhållande subst. ~t ~n ORDLED: kaus-al--för-håll-and-et
  Svensk ordbok