1. kausal

  kausal, i språkvetenskapen om ord och konstruktioner som uttrycker orsaksrelationer, se kausal konjunktion och kausal sats.
 2. kausal

  kausal, inom medicinen något som har med orsaken till en sjukdom att göra, t.ex. kausal behandling, behandling som riktas mot sjukdomens orsak.
 3. kausal konjunktion

  kausal konjunktion, underordnande konjunktion (subjunktion) som inleder kausal sats, t.ex. eftersom, därför att.
 4. kausal sats

  kausal sats, bisats som anger orsaken till det som sägs i den överordnade satsen (Hon stannade hemma, eftersom det regnade.) eller skälet till att anta det som sägs i den överordnade satsen (Hon är nog hemma, eftersom det lyser i hennes fönster.) Kausal bisats inleds med kausal konjunktion (subjunktion).
 5. kausal

  kausa´l adj. ~t ORDLED: kaus-al
  Svensk ordbok
 6. symtomatisk

  symtomatisk, symptomatisk, sägs inom medicinen en sjukdomsbehandling vara som avser att lindra symtomen men inte förväntas påverka sjukdomens orsak, till skillnad från kausal behandling (se kausal).
 7. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 8. kontrafaktisk

  kontrafaktisk, stridande mot den faktiskt föreliggande verkligheten.
 9. H H Price

  Price, Henry Habberley, 1899–1985, brittisk filosof, professor i Oxford 1935–59.
 10. Wilfrid Sellars

  Sellars, Wilfrid,1912–89, amerikansk filosof, professor vid University of Pittsburgh, Pennsylvania, från 1963, tidigare vid University of Minnesota.