1. kausalsats

    kausa`lsats subst. ~en ~er ORDLED: kaus-al--sats-en
    Svensk ordbok
  2. kausal sats

    kausal sats, bisats som anger orsaken till det som sägs i den överordnade satsen (Hon stannade hemma, eftersom det regnade.) eller skälet till att anta det som sägs i den överordnade satsen (Hon är nog hemma, eftersom det lyser i hennes fönster.) Kausal bisats inleds med kausal konjunktion (subjunktion).