1. naturdeterminism

  naturdeterminism, föreställningen att det finns ett strängt kausalt samband mellan ett områdes natur och dess ekonomiska, politiska och kulturella liv.
 2. filosofisk antropologi

  filosofisk antropologi, i vid mening det filosofiska studiet av människan.
 3. argumentationsanalys

  argumentationsanalys, det filosofiska studiet av argument och deras giltighetsanspråk.
 4. bildningsroman

  bildningsroman, romantyp vars tema är personens utveckling till en harmonisk helhet.