1. kav

  kav adv.
  Svensk ordbok
 2. kava

  kava, en svagt stimulerande dryck i Polynesien och Melanesien, framställd av en pepparart, kava ( Piper methysticum), vars rötter findelas – tidigare genom tuggning, men numera i mortel – och överhälls med vatten.
 3. kavern

  kavern, hålrum i organvävnad, vanligen till följd av varig smältning, t.ex. i lungorna vid tuberkulos.
 4. Kavad

  Kavad , Qubād, död 531, iransk furste av den sasanidiska dynastin, storkonung 488–496 och 499-531, far till Khusrov I Anushirvan.
 5. Kavli

  Kavli, norsk livsmedelskoncern med moderbolaget Kavli Holding A/S, Bergen, och dotterbolag i Danmark, Storbritannien och Sverige.
 6. kaval

  kaval, herdeflöjt i Balkanländerna och Turkiet.
 7. kavalett

  kavalett (italienska cavalletto ’liten häst’, diminutivform av cavallo ’häst’), en ställning, vanligen midje- till axelhög, försedd med en vridbar platta, på vilken ett skulpturarbete modelleras.
 8. kavring

  kavring, i bl.a. Blekinge och Småland namn på en rya med nock av iknutna trasor eller grovt hårgarn.
 9. kavalkad

  kavalkad, ursprungligen högtidligt ryttartåg; numera vanligen rapsodisk musik- eller teaterframställning, ofta i jubileumssammanhang, av en eller flera författares/kompositörers produktion, där de mest kända och älskade numren bildar en festlig svit.
 10. kavitationstunnel

  kavitationstunnel, strömningskanal i vilken kavitationsegenskaper hos t.ex. propellrar, pumpar och turbiner kan studeras i modellskala.