1. kava

  kava, en svagt stimulerande dryck i Polynesien och Melanesien, framställd av en pepparart, kava ( Piper methysticum), vars rötter findelas – tidigare genom tuggning, men numera i mortel – och överhälls med vatten.
 2. kava

  ka`va verb ~de ~t ORDLED: kav-ar SUBST.: kavande, kavning
  Svensk ordbok
 3. Kavad

  Kavad , Qubād, död 531, iransk furste av den sasanidiska dynastin, storkonung 488–496 och 499-531, far till Khusrov I Anushirvan.
 4. kaval

  kaval, herdeflöjt i Balkanländerna och Turkiet.
 5. kavalett

  kavalett (italienska cavalletto ’liten häst’, diminutivform av cavallo ’häst’), en ställning, vanligen midje- till axelhög, försedd med en vridbar platta, på vilken ett skulpturarbete modelleras.
 6. kavalkad

  kavalkad, ursprungligen högtidligt ryttartåg; numera vanligen rapsodisk musik- eller teaterframställning, ofta i jubileumssammanhang, av en eller flera författares/kompositörers produktion, där de mest kända och älskade numren bildar en festlig svit.
 7. Kavaljerskonserterna

  Kavaljerskonserterna, benämning på en serie offentliga konserter med musicerande ståndspersoner som exekutörer, arrangerade på Riddarhuset i Stockholm 1769–70 av Ferdinand Zellbell d.y.
 8. kavaljer

  kavaljer, anhängare till Karl I av England, se kavaljerer.
 9. kavaljer

  kavaljer, inom befästningskonsten detsamma som högverk.
 10. kavaljersflygel

  kavaljersflygel, i första hand benämning på den flygel till Gripsholms slott, som Gustav III lät uppföra 1780 för hovbetjäningen.